Metalová cesta Mladou Boleslaví je naučná stezka v Mladé Boleslavi, která byla otevřena na podzim 2011.

Je to 4 km dlouhá trasa, která má výchozí bod v infocentru nebo na autobusovém nádraží a má svou zkrácenou variantu i pro dětského výletníka. Prochází historickými zákoutími města a upozorní na významné pamětihodnosti.

 

Návštěvníka cestou doprovází na dvanácti zastaveních originální, audiovizuální panely z kovářské dílny Davida Szalaye. A ačkoli jsou jednotlivé motivy panelů variabilní dle místa, na které mají lákat, celkový design je jednotný. Zevnějškem z patinované oceli a provedením odkazují k dějinám Mladé Boleslavi, která je s kovem nerozlučně spojena, především díky dlouholeté tradici výroby automobilů.

Cílem naučné stezky je upozornit na to, že Mladá Boleslav není pouze „město automobilů“, jak je veřejností nejčastěji vnímána, ale že se může pochlubit mnoha dalšími rozličnými památkami a atraktivními místy.

Panely Metalové cesty návštěvníka zavedou například na mladoboleslavské Výstaviště se secesním divadlem, ke střední průmyslové škole architekta Jiřího Krohy, do Sboru českých bratří i blízkému areálu Na Karmeli. Představí církevní chrám Nanebevzetí Panny Marie, středověký palác Templ, Mladoboleslavský hrad, Židovský hřbitov, Lesopark Štěpánku, kostel sv. Havla, renesanční radnici a Staroměstské náměstí s moderní fontánou. Podobné informační panely, které už ale nejsou přímo součástí trasy, je možné nalézt i u zříceniny hradu Michalovická putna, na letišti a u Kliniky Dr. Pírka. Všechny panely jsou také uzpůsobeny i pro zahraniční návštěvníky, kteří zde naleznou veškeré informace v angličtině a němčině.

Naučná stezka je součástí rozsáhlého projektu s názvem Metalová cesta Mladou Boleslaví, který kromě již zmíněné stezky obsahuje ještě dvě další části. První z nich byla kompletní rekonstrukce interiéru a exteriéru budovy Infocentra Mladá Boleslav v Železné ulici. Další částí bylo umístění hnědého turistického značení upozorňujícího na významné památky a lokality v Mladé Boleslavi. Celý projekt byl spolufinancován z evropských fondů a to konkrétně Regionálním operačním programem Střední Čechy.

 

Více naleznete zde.

Napsat komentář