Od 9. ledna do 2. února 2014 

Vladimír Vlk a Jaroslav Najman

Toulky českou krajinou 

Výstava obrazů mladoboleslavských výtvarníků  

Vernisáž se koná ve středu 8. ledna v 17. hodin

 

Jaroslav Najman se narodil 14. 7. 1936 v Mladé Boleslavi. Je absolventem VŠUPK v Turnově a řady výtvarných kurzů. Začínal figurální kresbou a karikaturou. Dnes je v jeho malbě zastoupeno především zátiší a krajinomalba, čerpající ze scenérií Českého ráje.

Jaroslav Najman se již více než 40 let aktivně zapojuje do chodu neprofesionální výtvarné činnosti Mladoboleslavska. V letech 1963 až 1995 byl vedoucím výtvarného ateliéru při Domu kultury. Zde vznikl i základ tvůrčí skupiny VLNA, jejíž je spoluzakladatelem. Od vzniku Sdružení výtvarníků ČR je jeho členem a mluvčím za Mladoboleslavský region.

 

Vladimír Vlk se narodil 12. 10. 1936 ve Znojmě. Absolvoval studium u akademického malíře P. Přibyla a na Lidové konzervatoři, obor výtvarnictví a scénografie v Praze i řadu výtvarných kurzů. Nejprve tíhnul k modernímu umění, především k zátiší. Později ho soustředění v plenéru přivedlo k malbě krajiny, které se dosud věnuje. Používá kombinované techniky, hlavně olejovou malbu a akryl. Na jeho obrazech se objevuje Český ráj a Českomoravská vrchovina. V letech 1975-1992 byl předsedou Klubu přátel výtvarného umění v MB a jednatelem Výtvarného ateliéru při Domu kultury. Je spoluzakladatelem výtvarné skupiny VLNA a členem Sdružení výtvarníků ČR od jeho vzniku.

Pozvánku naleznete zde.

Napsat komentář