Město Mladá Boleslav nabízí mladým lidem možnost řešit svoji bytovou situaci pronájmem takzvaných startovacích bytů.  


Tato nabídka platí pro žadatele ve věku do 35 let, kteří nejsou dlužníky města, mají uzavřeno stavební spoření či jiný spořící produkt a splňují i další přesně stanovená kritéria. Pořadník žadatelů o startovací byty se dvakrát ročně aktualizuje. 

Město vlastní 52 startovacích bytů, které představují atraktivní možnost pro mladé lidi, kteří se chtějí osamostatnit a zajistit si slušné bydlení do doby, než najdou jinou, trvalejší alternativu. Ve startovacích bytech mohou nájemníci, kteří splňují všechny podmínky, bydlet nejdéle po dobu tří let od uzavření nájemné smlouvy. 


Další podrobnosti o této nabídce naleznete zde.