Žádost o přidělení městské ubytovny je třeba zaslat nebo osobně podat dopisem na Odbor správy majetku města – oddělení bytového hospodářství.


Statutární město Mladá Boleslav může uzavřít smlouvu o nájmu obytné místnosti nebo smlouvu o nájmu části obytné místnosti (lůžka) po splnění podmínek žadatelem a po projednání v komisi pro rozvoj bydlení a schválení v radě města. Ubytování v ubytovnách pro matky s dětmi může být poskytnuto pouze osamělému rodiči, který řádně pečuje alespoň o jedno nezletilé dítě nebo o nezaopatřené dítě do věku 26 let. Smlouva o nájmu obytné místnosti může být prodlužována maximálně po dobu čtyř let.


Žadatel musí splňovat následující podmínky:

a) není vlastníkem, spoluvlastníkem nebo nájemcem bytu ani bytového nebo rodinného domu a není členem bytového družstva (platí i pro společně posuzovanou osobu),

b) není nájemcem startovacího bytu,

c) nemá žádné dluhy vůči statutárnímu městu Mladá Boleslav (platí i pro společně posuzovanou osobu),

d) žadatel prokáže pravidelný příjem,

e) je hlášen k trvalému pobytu (je trvale bydlící) ve statutárním městě Mladá Boleslav nebo má pracoviště ve správním obvodu statutárního města Mladá Boleslav jako obce s rozšířenou působností (platí i pro společně posuzovanou osobu).  


JAK ZAŽÁDAT O UBYTOVÁNÍ


Žádost o přidělení městské ubytovny je třeba zaslat nebo osobně podat dopisem na Odbor správy majetku města – oddělení bytového hospodářství.


Statutární město Mladá Boleslav může uzavřít smlouvu o nájmu obytné místnosti nebo smlouvu o nájmu části obytné místnosti (lůžka) po splnění podmínek žadatelem a po projednání v komisi pro rozvoj bydlení a schválení v radě města. Ubytování v ubytovnách pro matky s dětmi může být poskytnuto pouze osamělému rodiči, který řádně pečuje alespoň o jedno nezletilé dítě nebo o nezaopatřené dítě do věku 26 let. Smlouva o nájmu obytné místnosti může být prodlužována maximálně po dobu čtyř let.


Žadatel musí splňovat následující podmínky:

a) není vlastníkem, spoluvlastníkem nebo nájemcem bytu ani bytového nebo rodinného domu a není členem bytového družstva (platí i pro společně posuzovanou osobu),

b) není nájemcem startovacího bytu,

c) nemá žádné dluhy vůči statutárnímu městu Mladá Boleslav (platí i pro společně posuzovanou osobu),

d) žadatel prokáže pravidelný příjem,

e) je hlášen k trvalému pobytu (je trvale bydlící) ve statutárním městě Mladá Boleslav nebo má pracoviště ve správním obvodu statutárního města Mladá Boleslav jako obce s rozšířenou působností (platí i pro společně posuzovanou osobu).  

UBYTOVNA PRO MATKY S DĚTMI 

adresa:     Bělská 118, Mladá Boleslav

kapacita:  16 pokojů   

UBYTOVNA PRO MUŽE 

adresa:     Na Šafranici čp. 1317, Mladá Boleslav

kapacita:  5 pokojů po cca 3 lůžkách 

UBYTOVNA PRO MATKY S DĚTMI 

adresa:     Krajířova 120, Mladá Boleslav

kapacita:  11 pokojů