Společnost Městské parkovací domy s.r.o. (dále MPDMB s.r.o.) se od 1.října 2010, na základě uzavřené mandátní smlouvy se Statutárním městem Mladá Boleslav, stává jediným operátorem zóny placeného stání (dále ZPS) v historické části města Mladá Boleslav.


Kontakt: Městské parkovací domy Mladá Boleslav, Starofarní 152, tel. 326 307 854, 602 443 608, e-mail: info@mpdmb.cz.  


PARKOVACÍ DŮM ,,MILITKÁ“  

PARKOVÁNÍ NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ


Od podzimu 2011 slouží motoristické veřejnosti podzemní parkovací dům Militká na Staroměstském náměstí v historickém centru Mladé Boleslavi, který doplňuje zónu placeného stání o další alternativu parkování. 


Ceník PD Militká Na Staroměstském náměstí jsou nyní umístěny celkem tři parkovací automaty s tarifem dle obecně závazné vyhlášky (1 Kč/15 min, 5 Kč/30 min, 10 Kč/1 hodinu a 20 Kč/za každou další hodinu), který platí v době od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00. V soboty, neděle a o státních svátcích je v této lokalitě parkování zdarma. Držitelé průkazu ZTP(-P) parkují vždy zdarma. Celkem 52 parkovacích míst na náměstí tak slouží převážně pro krátkodobé stání návštěvníků, kteří své záležitosti stihnou vyřídit během kratší doby a nechtějí zajíždět do podzemního parkovacího domu. Dlouhodobé stání je pak možné v ulici Pražská (15 stání) v tarifu 10 Kč/1 den. 

Podzemní parkovací dům naproti tomu nabízí levnější a hlavně větší jistotu volného místa, které je navíc bezpečně chráněno kamerovým dohledem a stálým dispečinkem operátora. Vjezd do parkovacího domu je vpravo z ulice K. Militké do ulice Železné. Ve čtyřech podlažích je celkem 77 parkovacích míst, včetně 6 míst pro ZTP. Chodecký koridor je ve všech podlažích značen (žlutě) k nástupním plochám výtahu do ulice Železná. Závorový i pokladní systém je shodný s parkovacím domem ,,Jaselská“ a chráněným parkovištěm ,,U Centrothermu“. První hodina v době od 7:00 do 18:00 je ZDARMA, každá další hodina pak za 10 Kč. Noční sazba od 18:00 do 7:00 je 10 Kč za vjezd. Parkovné se platí u pokladen před výjezdem z parkoviště. Návod na obsluhu automatu je v nabídce pokladny. 

Pro parkovací automaty (u hotelu Věnec, u budovy magistrátu a u infocentra) a do parkovacích domů lze zakoupit magnetické karty pro bezhotovostní platbu, a to u společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav. 


PARKOVACÍ DŮM JASELSKÁ 


Od podzimu 2007 rozšířil parkovací možnosti na hranici městské památkové zóny Parkovací dům Jaselská s kapacitou 98 míst. 

Má dva vjezdy, z ulic Jaselská a Tovačovského a nabízí ideální variantu pro levné a bezpečné parkování v této lokalitě. Slouží jak potřebám blízkého vzdělávacího centra Na Karmeli, tak například pro návštěvníky Úřadu práce, městského divadla a řady dalších institucí v této lokalitě.