Kluby důchodců

Kluby důchodců jsou k dispozici jak pro klienty z Domů s pečovatelskou službou, tak pro seniory z jejich okolí.


Přehled klubů:

  • Na Radouči 1081, Mladá Bolesla– klub se schází každý den od 13:00 do 16:00
  • Na Radouči 1081, Mladá Boleslav – klub ručních prací se schází jednou týdně, vždy v pondělí od 14.00 do 16.00
  • Sadová 718, Mladá Boleslav – klub se schází každý den odpoledne
  • Havlíčkova 71, Mladá Boleslav – klub se schází každý den odpoledne
  • Klub důchodců Čejetice – schází se každou středu odpoledne od 15,00 hodin
  • Městský klub seniorů v Domě kultury, Dukelská 1031 – schází se dvě středy v měsíci


Činnost v klubech: 

Mezi tradiční činnosti klubů patří setkání obyvatel ke „Dni matek“ a „Vánoční besídky“. V klubech je možno hrát společenské hry, karty, číst denní tisk apod. Pořádají se v nich přednášky, besedy s dataprojekcí. Vystupují zde děti ze škol s tanečními ukázkami apod. Pořádají se polodenní i celodenní výlety. V každém klubu se uskutečňují zdravotní cvičení pro seniory na židlích. Pořádá se zde pracovní terapie pro seniory – jednoduché techniky, malování na hedvábí, tvorba věnečků, koláže z ubrousků apod. Oblíbenou činností je grilování na zahradě DPS. Se zájmem klienti sledovali i například ukázky canisterapie.


Kontakt 


Městský klub seniorů – Helena Červená
326 330 260
Ostatní kluby důchodců – info: ved. odd. soc. služeb J. Jarošová DiS.
326 716 199


For Senior MB


For Senior MB o.p.s. je partnerskou společností Služby škole MB.

Jejím cílem je koordinovat seniorské aktivity s využitím prostor v DPS Žižkova kasárna Mladá Boleslav. Podporovat zájem seniorské populace o další potřebu vlastního sebevzdělávání v mladoboleslavské Univerzitě třetího věku a rozvoj jejich volnočasových aktivit. Dále vytvářet podmínky pro diskusi k problematice seniorské populace nejen v oblasti vlastního vzdělávání, ale i ve veřejném životě a volnočasových aktivitách. For Senior MB o.p.s. usiluje o propojení veškeré seniorské aktivity ve městě.


Více o For Senior MB najdete zde.