I. Organizace a zařízení zřizované městem Mladá Boleslav 

Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, příspěvková organizace 

sídlo: Mladá Boleslav, ulice Na Radouči 1081
tel. číslo: 326 735 245
e-mail: dps.koutkova@seznam.cz

Zajišťuje poskytování sociálních služeb v domácnostech seniorů, občanů se zdravotním postižením, ale také v domácnostech rodin, které pečují o zdravotně postižené dítě, případně, kde se současně narodily 3 a více dětí. Nejžádanější sociální služby v domácnostech klientů jsou: dovoz obědů; donáška nákupů; úklid domácnosti; pochůzky (k lékaři, na úřady); pomoc při hygieně; dohled nad klientem.  

Penzion pro důchodce města Mladá Boleslav, příspěvková organizace  

sídlo: Mladá Boleslav, ulice U Penzionu 1324
tel. číslo: 326 320 577
e-mail: penzion.duchodci@seznam.cz 

V tomto zařízení sociální péče jsou poskytovány za úhradu sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří jsou občany města Mladá Boleslav, ale i občanům jiných obcí okresu, jejichž celkový zdravotní stav nevyžaduje komplexní péči a kteří jsou schopni vést poměrně samostatný život. Druhy služeb: ubytování; základní péče; možnost dalších placených služeb (donáška oběda, nákupy, úklid bytové jednotky. 

Účelová zařízení Pečovatelské služby města Mladá Boleslav 

Střediska osobní hygieny:
v Domě s pečovatelskou službou  v ulici Sadová 718, tel. číslo: 326 321 579
v Domě s pečovatelskou službou v ulici Na Radouči 1081, tel. číslo: 326 735 245 

Zde se poskytují především tyto druhy sociálních služeb: koupele; pedikúra; perličková koupel; vodová ondulace 

Prádelny pečovatelské služby: praní a žehlení drobného i velkého prádla 

Domovinka: zařízení pro denní pobyt seniorů a občanů se zdravotním postižením.
Tato služba se poskytuje v Domě s pečovatelskou službou v Havlíčkově ulici 71, tel. číslo: 326 334 937

Poskytuje se tato péče: běžné úkony osobní hygieny, jednoduché ošetřovatelské úkony; podání oběda nebo jiného teplého jídla, příprava a podávání snídaně, svačiny a večeře; pomoc při pracovních aktivitách, rehabilitace, ergoterapie apod.; dohled nad občanem, procházky  

II. Organizace zřizované Středočeským krajem  

Domov důchodců Mladá Boleslav  

sídlo: Olbrachtova 1390, Mladá Boleslav

tel. číslo: 326 718 628

Poskytují se zde komplexní sociální služby především seniorům – ubytování, stravování, přiměřená zdravotní péče, rehabilitace a ošetřovatelská péče. Zařízení má celoroční provoz a jeho kapacita je 80 obyvatel. 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 

sídlo: Masná 55 , Mladá Boleslav 

tel. číslo: 326 322 915

Poskytuje bezplatné služby a odbornou pomoc v oblastech: osobního rozvoje, vyrovnávání se s životními traumaty, psychosomatického onemocnění, fyzického a psychického násilí v rodině, manželských krizí a v rodinné problematiky. 

Centrum zdravotně postižených při ÚSP 

sídlo: Václavkova 950, Mladá Boleslav
tel. číslo: 326 321 264
e-mail: centrum-usp@seznam.cz 

V tomto ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež a děti od 3 do 26 let jsou sociální služby poskytovány v denním, týdenním a celoročním pobytu. Kromě komplexní sociální péče je zde v širokém spektru rozvíjena zájmová a rehabilitační péče. Denní pobyt navštěvuje 80 dětí, týdenní 16 a celoroční 10 dětí. 

Okresní pečovatelská služba Mladá Boleslav  

sídlo: Na Radouči 1081, Mladá Boleslav
tel. číslo: 326 326 781
e-mail: pecsl@dragon.cz 

Tato organizace zajišťuje poskytování pečovatelské služby na celém území okresu Mladá Boleslav kromě území města Mladá Boleslav a Kosmonosy. Stanice Okresní pečovatelské služby jsou zřízeny v Mnichově Hradišti, Dolním Bousově, Bělé pod Bezdězem, Bakově nad Jizerou, Dobrovici a Benátkách nad Jizerou. Pečovatelská služba zajišťuje provoz jednoho bytu pro matku s nezaopatřeným dítětem (dítě ve věku do 4, resp. do 7 let) v ulici Starofarní, Mladá Boleslav. 

III. Občanská sdružení – sociální služby  

„Linka důvěry SOS“ a „Centrum psychoterapie“ 

sídlo: Dukelská 198, Mladá Boleslav 

tel. číslo: 326 741 481 

Zajišťuje krizovou intervenci (právní pomoc po telefonu nebo při osobní návštěvě pro občany, kteří se nacházejí v obtížných životních situacích), poradenství a psychoterapii. Spolupracuje mimo jiné i se Společností pro pomoc lidem v tísni, se sídlem Zámostí 80 (326 721 537). 

Český červený kříž, oblastní spolek Mladá Boleslav 

sídlo: Tovačovského 300, Mladá Boleslav 

tel. číslo: 326 321 051  

Bezpříspěvkové dárcovství krve, výuka a poskytování první pomoci, humanitární jednotky, sociální činnosti, rekondiční pobyty pro zdravotně oslabené děti. Dále zajišťuje oblastní spolek poskytování sociální služby hospicového charakteru v domě péče ČČK.

„Život 90“

sídlo: Karolíny Světlé 18, Praha l

sídlo pobočky Mladá Boleslav: Na Radouči l081, Mladá Boleslav

tel. číslo: 326 734 675 

V Mladé Boleslavi je od 1. 10. 2004 prostřednictvím občanského sdružení rozšířen program Phare EU 2002 „Areíon“ tísňové péče. Tento program napomáhá zvýšení bezpečnosti seniorů a zdravotně postižených občanů. Do 30. 6. 2005 bude zapojeno 40 stanic tísňové péče. 

„Naděje“ 

sídlo: Varšavská 37, Praha 2

sídlo pobočky Mladá Boleslav: Štyrsova 918, Mladá Boleslav

tel.číslo: 326 734 940 

Pobočka tohoto občanského sdružení je v Mladé Boleslavi založena od září 1999. Poskytuje sociální služby pro bezdomovce v denním centru (hygienická pomoc, potravinová pomoc, stravování), ubytování v noclehárně a terénní služby (streetwork). 

„Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR“
sídlo: Jičínská 1372, Mladá Boleslav
tel. číslo: 326 335 802
Poradenství a klubová činnost pro zdravotně postižené děti a mládež, organizování ozdravných pobytů pro děti, psychorehabilitačních kurzů pro rodiče.

„Jekhetani Luma – Společný svět“
sídlo: Havlíčkova 880, Mladá Boleslav
tel. číslo: 732 607 840
e-mail: romove@seznam.cz
Poskytuje sociálně právní poradenství, charitativní činnost a terénní práce v komunitách ohrožených sociálním vyloučením.

„HELP CENTRUM“
sídlo: Blahoslavova 185, Mladá Boleslav
tel. číslo: 326 729 760
e-mail: helena.sadkova@help-centrum.cz
Poskytuje komplexní sortiment kompenzačních a rehabilitačních pomůcek (zaměřování, vyzkoušení a výdej těchto pomůcek), opravárenský servis, poradenství v oblasti kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

„FOKUS“
sídlo: Ptácká 138, Mladá Boleslav
tel. číslo: 326 725 814
e-mail: fokus@fokus-mb.cz
Systém komplexní psychiatrické rehabilitace pro osoby dlouhodobě duševně nemocné (chráněné dílny, pracovní rehabilitace, podporované zaměstnávání, dům na půl cesty, sociální poradenství a podpora života v komunitě).

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
sídlo: V. Klementa 467, Mladá Boleslav
tel. číslo: 326 324 983
Asistentská služba, informace o kompenzačních pomůckách pro zrakově postižené a nevidomé občany, poradenství.

„Dotyk slunce“
sídlo: V. Klementa 380, Mladá Boleslav
tel. číslo: 603 735 109
Poskytuje volnočasové aktivity pro podporu romské kultury a tradic.

„Strom života“
sídlo: Gellnerova 478, Mladá Boleslav
tel. číslo: 326 734 020
e-mail: info@akmaklub.cz
Činnost je zaměřena na rodiny s malými dětmi, především v oblasti poradenství a aktivního přístupu k životu. V současné době provozuje Akma klub a bude provozovat Klub delfín (plavání kojenců).

„Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje“
sídlo pobočky Mladá Boleslav: Na Radouči 1081, Mladá Boleslav
tel. číslo: 326 324 021
e-mail: czp.mb@3w4u.cz
Poskytuje poradenství a zajišťuje klubovou činnost pro zdravotně postižené občany.

IV. Ostatní


(sociální péče zajišťovaná jinými organizacemi a fyzickými osobami) 

Domácí péče při Klaudiánově nemocnici 
sídlo: V. Klementa 147, Mladá Boleslav
tel. číslo: 326 743 360

Česká katolická charita
sídlo: Na Karmeli 206, Mladá Boleslav
tel. číslo: 326 722 070

René Lauber
sídlo: U Penzionu 1324, Mladá Boleslav
tel. číslo: 326 722 910
e-mail: jidelnapenzion@volny.cz

Vaří pět druhů jídel (z toho jedno jídlo pro diabetiky a jedno při onemocnění žaludku). O víkendu jen jeden druh jídla.  

„Dietka“ Drahotová Eva
sídlo: Václavkova 950, Mladá Boleslav
tel. číslo: 326 735 365
e-mail: info@dietka.zc 

Vaří tři druhy jídel (z toho jedno jídlo pro diabetiky) pro důchodce i firmy (pondělí – pátek), rozvoz obědů.

Domy s pečovatelskou službou


Jedná se o byty v domech zvláštního určení, žádosti eviduje odbor sociálních věcí Magistrátu města Mladá Boleslav a byty jsou přidělovány bytovým odborem Magistrátu města Ml.Boleslav na základě radou schváleného pořadníku.


Dům s pečovatelskou službou
Na Radouči 1081, Mladá Boleslav
kapacita 87 bytů
Dům s pečovatelskou službou
Havlíčkova 71, Mladá Boleslav
kapacita 27 bytů
Dům s pečovatelskou službou
Sadová 718, Mladá Boleslav
kapacita 36 bytů 

Kluby důchodců (seniorů)


V klubech zajišťuje město společenskou, kulturní a zájmovou činnost pro seniory. Kluby jsou otevřeny každý všední den v odpoledních hodinách.


Klub důchodců
Na Radouči 1081, Ml.Boleslav, 2.patro 
kapacita 120 osob
Klub důchodců
Na Radouči 1081, Ml.Boleslav, přízemí
kapacita 30 osob
Klub důchodců
Sadová 718, Ml.Boleslav
kapacita 40 osob
Klub důchodců
Havlíčkova 71, Ml.Boleslav 
kapacita 30 osob (kapacita 120 osob)
Klub důchodců
Čejetice 
kapacita 40 osob