Ing. Jiří Prorok


Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

  • ČVUT, FS, obor pozemní stavby
  • Projekční činnost
  • Manažerská činnost
  • Stavební činnost

Dále zajišťuje kompletní činnosti ve stavebnictví ve všech fázích realizace od vypracování všech stupňů projektové dokumentace, kompletní inženýrsko investorskou činnost včetně auditorského a technického dozoru a vedení staveb a jejich kolaudace.