MUZEUM MLADOBOLESLAVSKA 

V historickém centru Mladé Boleslavi se nachází hrad, který stojí na místě rozsáhlého hradiště, které bylo v 11. až 12. století správním i obchodním centrem celého Pojizeří. Gotický hrad tu nechal po roce 1320 postavit významný český šlechtický rod, páni z Michalovic, jako své rodové sídlo. 

Hrad sloužil jako sídlo kastelánů, později vrchnostenských úředníků i samotné vrchnosti. Zajímavostí hradu je zvláštní úzký otvor u hradeb, jehož účel je neznámý. Po třicetileté válce se hrad dostal do majetku města a značně zpustl. V polovině 18. století byl celý objekt přestavěn na kasárna a armádě pak sloužil až do roku 1953. Potom co armáda hrad opustila, byl zde až do roku 1972 umístěn sklad textilu. Po jeho zrušení získalo hrad do užívání mladoboleslavské muzeum, které zde sídlí dodnes. 

První část expozice muzea je věnovaná dějinám Mladé Boleslavi v období od 18. až do počátku 20. století. Dějiny města jsou zde představeny v několika tematických okruzích. Jeden z okruhů je věnován také historii muzea a objektu hradu, ve kterém dnes sídlí. Navazující část expozice je věnována dějinám regionu. Expozice je doplněna drobnými interaktivními prvky, které mají vztah k jednotlivým tématům.

Více naleznete zde


ŠKODA AUTO MUZEUM  

Automobilka Škoda se jako jedna z mála může pochlubit více než stoletou nepřerušenou výrobní tradicí. Škoda Auto Muzeum vám představí její příběh, který se od roku 1895 odehrává v Mladé Boleslavi. 

Muzeum se otevřelo po dlouhé rekonstrukci své expozice 26. listopadu 2012. Novým a fascinujícím způsobem objevíte historii a legendy značky Škoda. Na 1 800 m2 výstavní plochy prezentuje automobilka klenoty ze 117leté historie podniku a důležité milníky výroby automobilů. Nově prezentovaná sbírka je rozdělena do třech tematických oblastí – Tradice, Evoluce a Výroba – v nichž se dozvíte o historii značky a zhlédnete historické vozy. Vedle statické prezentace sází koncept expozice na mnoha místech na interaktivní prvky a audiovizuální média, která umožňují emocionální interpretaci jednotlivých témat.  

MUZEUM NABÍZÍ K PROHLÍDCE TŘI EXPOZICE:

  • Expozice Tradice
  • Expozice Evoluce
  • Okruh Preciznost

Uprostřed muzea v podobě sálu „Laurin & Klement“ je k dispozici moderní multifunkční sál o rozloze 930 m2, určený pro slavnostní akce a mimořádné výstavy. Foyer muzea je taktéž uspořádán multifunkčně a poskytuje místo pro menší recepce. Nové muzeum doplňuje také muzejní prodejna a moderní kavárna a restaurace Václav.  

Více naleznete zde