METALOVÁ CESTA  

Naučná stezka upozorňuje na krásy Mladé Boleslavi, které bývají turisty velmi často opomíjeny. Po Metalové cestě vás budou provázet audiovizuální informační panely – kromě klasických informačních panelů i infopanely s překrásnými motivy z dílny Davida Szalaye. 

Cílem naučné stezky je upozornit turisty na to, že Mladá Boleslav není pouze „město automobilů“, jak je veřejností nejčastěji vnímána, ale že se může pochlubit mnoha dalšími rozličnými památkami a atraktivními místy.

Mezi takové patří například mladoboleslavské Výstaviště, Střední průmyslová škola architekta Jiřího Krohy, Sbor českých bratří a celé Českobratrské náměstí, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Mladoboleslavský hrad, Židovský hřbitov, kostel sv. Havla a samozřejmě Staroměstské náměstí lemované malebným podloubím. Infopanely budou označovat všechna tato místa, ale najdete je také i u zimního stadionu, Muzea Škoda Auto, na hlavním nádraží ČD, u zříceniny hradu Michalovická putna a přirozeně – u samotného Infocentra Mladá Boleslav. 4 km dlouhá trasa, která má výchozí bod v Infocentru nebo na autobusovém nádraží, má svou zkrácenou variantu i pro dětského výletníka.  MINIZOO DDM MLADÁ BOLESLAV 

Zahrada a minizoo DDM v Mladé Boleslavi je oázou botaniků a zoologů uprostřed průmyslového města. Dětským oblíbencem je kobylka šetlendského poníka, dalšími zvířaty, které zde můžete vidět jsou krkavci, želvy, morčata, králíci, hadi, plazi, veverky, koza, velké množství ptactva a dravců.  

Jedním z pohodových odpočinkových míst Mladé Boleslavi je Zahrada a minizoo Domu dětí a mládeže. Ve sklenících jsou k vidění exotické rostliny včetně masožravek. Ve venkovních voliérách mají pestré zastoupení draví ptáci. Miláčkem dětí se stal shetlendský poník Jůlinka. Naleznete zde exotické druhy morčat a bažantů, ale také havrany a veverky. 

Zážitkem je vidět ještěry, velké hady nebo kajmany. Na podzim kvetou v Zahradě druhově nejbohatší záhony jiřin na celém Mladoboleslavsku. Dalšími zvířaty, které zde můžete vidět jsou krkavci, želvy, morčata, králíci, hadi, plazi, koza, velké množství ptactva a dravců.  PARK VÝSTAVIŠTĚ   

Park v samém centru města je hojně využíván všemi generacemi obyvatel. Konají se zde i různé velké společenské akce a slavnosti. V roce 2012 prošel park výraznou rekonstrukcí a od dubna 2013 je otevřen v novém. 

Ve 20. století zažila Mladá Boleslav dvě reprezentativní výstavy. Pro první z nich, Severočeskou výstavu v roce 1912, byl v návaznosti na nové veřejné budovy v Palackého ulici, jež měly reprezentovat sílu města na přelomu dvou století, vybudován důstojný výstavní areál. Ten byl pak v souvislosti s další severočeskou výstavou v roce 1927 rozšířen o nové pavilóny. Veletrhům v Mladé Boleslavi už dávno odzvonilo, výstavní pavilóny odnesl čas. Co ovšem zůstalo po slavné, byť velmi krátké tradici, je název městského parku, kterému se dodnes říká Výstaviště.

Jeho dominantou je někdejší hudební altán, přebudovaný na útulnou kavárnu. Místo, které dnes můžeme směle nazvat oázou klidu, nabízí kromě zeleně také zajímavá sochářská díla. U balustrády někdejšího hudebního pavilonu jsou zakomponována díla V. Sapíka – sousoší tančících žen. V centrálním prostoru nalezneme fontánu s dívčím aktem držící v rukou lotosový květ od K. Kotrby. V zadní části parku mezi překrásnými budovami městského divadla a sokolovny nalezneme sochu zvanou Poutník. Jde o pomník J. A. Komenského z roku 1928 z dílny sochařského umělce L. Šalouna.